Oferta Ubezpieczenia 21 Firm !
Najtańsze OC i AC

512 300 302

Zostaw numer, oddzwonimy !

OC Pośrednika kredytowego

Informacje ogólne

OC pośrednika kredytu hipotecznego

  1. Pośrednik kredytu hipotecznego ma obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem swojej działalności, w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego. Ubezpieczenie OC obejmuje również szkody wyrządzone przez agenta danego pośrednika kredytu hipotecznego.

  2. Obowiązek ubezpieczenia OC zaczyna się nie później niż dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 460.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 750.000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.
Z zakresu ubezpieczenia zostały wyłączone szkody:
  • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez ubezpieczonego lub agenta danego pośrednika kredytu hipotecznego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony lub agent danego pośrednika kredytu hipotecznego pozostaje we wspólnym pożyciu,
  • wyrządzone przez ubezpieczonego lub agenta danego pośrednika kredytu hipotecznego po wykreśleniu z rejestru pośredników kredytowych, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego przed wykreśleniem z rejestru,
  • polegające na zapłacie kar umownych,
  • powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń.Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1403), które weszło w życie z dniem 22 lipca 2017 r

»

Nasza oferta

Samochód

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie obowiązkowe i jego warunki są identyczne w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, ponieważ regulowane są za pomocą ustawy. Sprawdź czym się kierować aby właściwie dobrać ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.

Voluntatem renor

Eccus antium dolor

Amet consecte

Dom i mieszkanie

Ubezpieczenie domu - nie ryzykuj szkody na swojej nieruchomości i ubezpiecz się. Posiadamy najszerszą ofertę na ubezpieczenia domu, z pewnością dobierzemy polisę odpowiednią nawet dla najbardziej wymagających klientów.masna.

Voluntatem renor

Eccus antium dolor

Amet consecte

Turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne to bardzo ważny czynnik każdego wyjazdu. Dzięki odpowiednio skomponowanej polisie możemy ze spokojem korzystać z uroków wyjazdu mając pewność, że w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego objętego polisą możemy liczyć na ochroną i pomoc...masna.

Voluntatem renor

Eccus antium dolor

Amet consecte

Firmowe

Ubezpieczenie OC dla pośredników kredytu hipotecznego jest wymogiem ustawowym od dnia 21 lipca 2017 r. Wypełnij wniosek i uzyskaj wycenę. Posiadamy najniższe stawki na rynku.masna.

Voluntatem renor

Eccus antium dolor

Amet consecte

Kontakt

Dane kontaktowe

 

Napisz do nas